kontorrenhold

Kilderent AS er leverandør av renholdstjenester i Trondheim. Størstedelen av omsetningen er faste, langsiktige kontrakter, fordelt over en rekke bransjer.

Vi utfører vårt arbeid med fast ansatte renholdere. Vi tilfredsstiller alle lovpålagte krav vedr. personal, ansvarsforsikring, pensjonsforsikring, bedriftshelsetjeneste, verneombud og HMS-kontroll. Bedriften er tilsluttet NHO Service.

Vi har dyktige og pålitelige renholdere. Kilderent ble miljøfyrtårnsertifisert mai 2013. Medarbeiderne oppdateres regelmessig med både interne og eksterne kurs innen renhold og service.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialScreen AS