Om oss

Vi har dyktige og pålitelige renholdere.

Om oss 1

Kilderent er en avdeling av Trondheim Renholdsservice AS, en leverandør av renholdstjenester i Trondheim. Størstedelen av omsetningen er faste, langsiktige kontrakter, fordelt over en rekke bransjer.

Vi utfører vårt arbeid med fast ansatte renholdere. Vi tilfredsstiller alle lovpålagte krav vedr. personal, ansvarsforsikring, pensjonsforsikring, bedriftshelsetjeneste, verneombud og HMS-kontroll. Bedriften er tilknyttet Virke.

Vi har dyktige og pålitelige renholdere. Kilderent ble miljøfyrtårnsertifisert mai 2013. Medarbeiderne oppdateres regelmessig med både interne og eksterne kurs innen renhold og service.

Miljøfyrtårn – til beste for omgivelsene og oss selv

Ved å være Miljøfyrtårn ønsker vi å:

Vi i Kilderent er opptatt av miljøet, og hvordan vi best mulig kan ta vare på det. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for bedrifter og offentlige virksomheter, og dokumenterer gode rutiner i forhold til arbeidsmiljøtiltak, avfalls- og forurensningsproblematikk.

 

Sertifisering

Sertifiseringen kan bidra til at vi sparer driftsutgifter, samtidig som det hjelper oss å holde kontinuerlig fokus på HMS og arbeidsmiljø. Vår årlige Miljørapport kan bestilles ved å ta kontakt med oss. Her finner du også vår miljøpolitikk.

Send oss en henvendelse:

Vi kommer gjerne og tar en befaring med dere, slik at vi best mulig kan gi dere en god pris på renholdet. Du kan ringe oss på telefon 479 33 399, eller bruke skjemaet til å sende oss en henvendelse.