Trapper og fellesareal

Hver dag, en gang i uken, eller ved behov!

Trapper og fellesareal

Rengjøring av fellesareal innbefatter ofte store arealer som må vaskes manuelt, da det ikke er plass til rengjøringsmaskiner. Manuell vasking er tungt, så det er viktig med godt vedlikehold av gulv.

En annen avgjørende faktor er gode avtråkkingssoner med matter, rister og lignende som hindrer innføring av snø, sand/grus og søle på gulver som skal rengjøres.  Et enkelt prinsipp for renhold av fellesareal er at jo høyere standard det er på gulvene (at de er godt vedlikeholdte og fortsatt blanke), jo lettere og raskere utføres renholdet noe som igjen påvirker kostnadene.

Send oss en henvendelse:

Vi kommer gjerne og tar en befaring med dere, slik at vi best mulig kan gi dere en god pris på renholdet. Du kan ringe oss på telefon 479 33 399, eller bruke skjemaet til å sende oss en henvendelse.